Les figures

* ODÓ *

Constructor: Antoni Mujal (Cardona)
Materials: fibra de vidre (bust i mans), fusta (cavallet original) i alumini (cavallet actual)
Any estrena: 9 de setembre de 1989
Casament: setembre de 1994 * EMMA *

Constructor: Antoni Mujal (Cardona)
Materials: fibra de vidre (bust i mans), fusta (cavallet original) i alumini (cavallet actual)
Any estrena: 9 de setembre de 1989
Casament: setembre de 1994* JOFRE *

Constructor: Antoni Mujal (Cardona)
Materials: fibra de vidre (bust), fusta (cavallet), roba (braços articulats)
Any estrena: 8 de setembre de 1996

* EL CONSTRUCTOR*
Mestre artesà Antoni Mujal (Cardona)
www.tonimujal.com